0365/407.977
Firmă de contabilitate şi expertiză contabilă

Tg. Mures, Str. Horea Nr. 10/2

Servicii

     Servicii de contabilitate:

 • Întocmirea evidenţei contabile, înregistrarea cronologică a documentelor primare;
 • Întocmirea registrului jurnal, jurnalelor de TVA, registrului de evidenţă fiscală;
 • Contabilitate financiară şi de gestiune;
 • Supervizarea inventarului anual;
 • Întocmirea statelor de plată, declaraţiilor aferente;
 • Întocmirea situaţiilor financiare conform standardelor internaţionale;
 • Întocmirea bilanţului contabil şi a diferitelor situaţii financiare;
 • Examinarea conturilor şi certificarea corectivităţii lor, revizie contabilă;
 • Externalizarea parţială a unor servicii financiar-contabile (imobilizări, salarii, etc.);
 • Întocmirea declaraţiilor privind taxele şi impozitele, a fişelor fiscale şi a altor raportări locale şi depunerea acestora;
 • Verificarea lunară a înregistrărilor contabile efectuate de beneficiar.

Servicii de consultanţă financiar-contabilă şi fiscală:

 • Taxa pe valoare adăugată (TVA);
 • Impozit pe profit;
 • Impozit pe venit;
 • Impozit pe microîntreprinderi;
 • Accize;
 • Impozitarea societăţilor comerciale;
 • Reţinerea de impozite la sursă;
 • Optimizarea impozitelor de plată;
 • Procedura de întocmire şi conformitatea documentelor fiscale;
 • Identificarea oportunităţilor şi riscurilor fiscale;
 • Informarea clienţilor asupra modificărilor legislative specifice activităţii lor.

Consultanţă în resurse umane şi salarizare:

 • Întocmire contracte individuale de muncă, acte adiţionale, decizii de încetare/suspendare;
 • Întocmire adeverinţe de vechime, de şomaj;
 • Întocmirea fişelor de post;
 • Întocmirea pontajului/statelor de plată;
 • Elaborarea fişelor fiscale;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile aferente drepturilor de personal;
 • Înregistrarea în registrul de evidenţă al salariaţilor (REVISAL);
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale;
 • Impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
 • Reprezentarea în relaţiile cu organele de control ale M.F.P şi I.T.M.

Alte servicii:

 • Elaborarea şi analiza documentaţiilor pentru contractarea de credite bancare, leasing operaţional şi financiar;
 • Obţinerea de certificate fiscale;
 • Înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari;
 • Obţinere număr EORI;
 • Întocmire Dosar pentru obţinerea codului de TVA;
 • Depunere şi ridicare Certificat de înregistrare în scopuri de TVA;
 • Asistenţa contribuabililor pe perioada controalelor fiscale.