0365/407.977
Firmă de contabilitate şi expertiză contabilă

Tg. Mures, Str. Horea Nr. 10/2

Ordin 513/2015 privind aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali

Ordin 513/2015 privind aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 30 aprilie 2015

Avand in vedere prevederile art. 4 alin (12) lit i) din OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 10 alin (4) din HG 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba modelul si continutul registrului de bani personali, prevazute in anexa.

Art. 2
Operatorul economic are obligatia constituirii registrului de bani personali prevazut la art. 4 alin. (12) lit. i) din OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art. 3
Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate in ordine crescatoare, se semneaza pe ultima pagina de catre administratorul operatorului economic sau de catre o persoana imputernicita de acesta.

Art. 4
Registrul de bani personali prevazut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza zilnic de catre personalul operatorului economiccare isi desfasoara activitatea in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la inceputul programului de lucru, fara stersaturi sau modificari si fara a lasa spatii neutilizate.

Art. 5
Operatorul economic raspunde de integritatea registrului de bani personali si completarea zilnica a acestuia de catre personalul care desfasoara activitate in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art. 6
Operatorul economic notifica organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizand data deschiderii acestuia si numarul de pagini, conform numerotarii acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ordin.

Art. 7
Organul fiscal inregistreaza intr-o evidenta proprie, tinuta la nivelul fiecarui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite.

Art. 8
Registrul de bani personali prevazut la art. 2 se pastreaza la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, in vederea prezentarii acestuia organelor de control.

Art. 9
Un operator economic poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art. 10
Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 11
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 


Anexa – Modelul si continutul registrului de bani

Unitatea ……….

C.I.F. …………

Adresa …………

Nr. Data Numele si Functia Suma de bani la inceperea Ora Semnatura

crt. Zi Luna An prenumele programului inregistrarii angajat

––––––––––––––––––––––––––––-

––––––––––––––––––––––––––––-

––––––––––––––––––––––––––––-

––––––––––––––––––––––––––––-

Caiet format A4

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *