0365/407.977
Firmă de contabilitate şi expertiză contabilă

Tg. Mures, Str. Horea Nr. 10/2

Servicii de contabilitate şi expertiză contabilă

Servicii de contabilitate:

Întocmirea evidenţei contabile, înregistrarea cronologică a documentelor primare; Întocmirea registrului jurnal, jurnalelor de TVA, registrului de evidenţă fiscală; Contabilitate financiară şi de gestiune; Supervizarea inventarului anual;
Întocmirea statelor de plată, declaraţiilor aferente; Întocmirea situaţiilor financiare conform standardelor internaţionale;

Read More

Consultanţă financiar-contabilă

Taxa pe valoare adăugată (TVA); Impozit pe profit; Impozit pe venit; Impozit pe microîntreprinderi; Accize; Impozitarea societăţilor comerciale; Reţinerea de impozite la sursă; Optimizarea impozitelor de plată; Procedura de întocmire şi conformitatea documentelor

Read More

Resurse umane

Întocmire contracte individuale de muncă, acte adiţionale, decizii de încetare/suspendare; Întocmire adeverinţe de vechime, de şomaj; Întocmirea fişelor de post; Întocmirea pontajului/statelor de plată; Elaborarea fişelor fiscale; Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile aferente drepturilor de personal;

Read More